• 03
  • 01
  • 02
  • 03

Nederlands leren in het buitenland

Wie is Juffrouw Blom?
Juffrouw Blom is geen echte, maar een digitale juffrouw die taalles geeft aan leerlingen van de basisschool én van de middelbare school. Juffrouw Blom levert computerprogramma's die kinderen helpen beter te worden in taal. Een groep die veel baat heeft bij de programma's van Juffrouw Blom, zijn de kinderen van expats. Ondanks dat veel kinderen naar een Nederlandse school in het buitenlandse school gaan, of Nederlandse les volgen op hun internationale school, blijkt vaak dat kinderen bij terugkeer toch een (kleine) achterstand met Nederlandse taal hebben opgelopen. Iedere week één of anderhalf uur op de computer oefenen met taal, zorgt ervoor dat kinderen bij terugkeer in Nederland weer goed mee kunnen komen in de klas. De software van Juffrouw Blom laat kinderen oefenen met de Nederlandse taal en geeft een heldere uitleg. Voor kinderen van expats die terugkeren naar Nederland, kunnen wij vanaf het einde van de basisschool, met de drempeltoetsen taal en rekenen, het niveau bepalen waarop de leerling zich bevindt.

 

Voorbereiding op internationaal onderwijs
Voordat kinderen vertrekken naar het buitenland, is het aan te bevelen ze kennis te laten maken met de vreemde taal waarmee ze te maken gaan krijgen. Zo is de overstap minder groot. Ook hiervoor biedt Juffrouw Blom verschillende producten.

 

Cd en online
De programma's van Juffrouw Blom zijn beschikbaar op cd. Onze cd’s zijn alleen geschikt voor Windows-pc’s. Voor de MAC, de iPad en andere tablets kunnen wij de lesstof ook online leveren. In dat geval ontvangen wij de bestelling graag via email: info@juffrouwblom.com. Als er hulp  nodig is om te bepalen welke producten het meest geschikt zijn voor uw kind(eren), dan horen wij dat graag: info@juffrouwblom.com.

 

Juffrouw Blom/Muiswerk compleet voor NTC-scholen en Internationale scholen
Speciaal voor het primair onderwijs lanceren wij Juffrouw Blom/Muiswerk Compleet. Een nieuw en compleet pakket met oefenprogramma’s volgens de beproefde Muiswerkmethode voor gepersonaliseerd leren. Wij willen dat zoveel mogelijk basisscholen de kracht van de programma's kunnen ervaren. Daarom een uniek aanbod: scholen kunnen één jaar lang gratis, zonder verplichtingen, op school en thuis, onbeperkt gebruik maken van alle 35 oefenprogramma’s voor de basisschool. Voor meer informatie: klik hier. Voor een lijst van de 35 beschikbare basisschoolprogramma's: klik hier.